Такси
Регистрацията и стартирането на аукциони са безплатни.
Не се събират никакви такси от купувачите.
Събира се крайна такса при реализиране на сделка. Същата е с размер 2% от крайната цена, но не повече от 12 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
Такси се събират и при използване на допълнителни/рекламни опции.
Тези опции са с фиксирани стойности и се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион:
Болд -  0.30 лв.
Оцветен аукцион -  0.60 лв.
Топ аукцион в категория -  1.50 лв.
Топ аукцион на начална страница -  2.50 лв.
Допълнителни снимки -  0.20 лв.
Запазена цена -  0.30 лв.
Ограничителна опция I -  0.10 лв.
Ограничителна опция II -  0.20 лв.
Таксите се начисляват по Auction.BG сметката на продавача. Цените са крайни, без каквито и да е налози в т.ч. и ДДС.
В случай, че задължението на потребител към Auction.BG в края на текущия месец е достигнало 5 (пет) лева, то потребителят е длъжен да заплати цялото задължение, но не по-късно от 10-то число на следващия месец.
В началото на всеки месец, системата изпраща нотификация с дължима сума и указания.
Рекламации и възражения относно начислени такси се допускат до 15 дни от датата на тяхното начисляване.
Пълен списък на всички такси, в реда на тяхното начисляване, се визуализира в Auction.BG сметката на всеки продавач, като записи по-стари от 365 дни се групират.

Такси относно използването на рекламни опции не се възстановяват.
Въвежда се система за възстановяване на крайни такси. Заявка за възстановяване може да бъде подавана от Продавач при неосъществена сделка и следните условия:
  • не по-рано от 10 дни и не по-късно от 25 дни след край на аукцион;
  • липса на поставени положителни рейтингови коментари по въпросната сделка;
  • липса на информация за доставена Еконт пратка с товарителница, попълнена за съответния аукцион.


Вариантите за създаване и последващо ползване на персонализирана подкатегория с избрано име в Аукциони с одобрен достъп са:
месечна такса -  120 лв.
годишна такса -  960 лв.


Подробна информация относно всички възможни методи за зареждане на потребителска сметка, както и движенията по нея - Профил / Сметка