Нямам информация

Мисля че е реплика

11-12грама

26мм-диаметър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за доставка до 24 часа или ако решите да участвате за още някой търг завършващ близко до спечеления пишете Участвайте само ако сте сигурни че искате артикула !!!!!

Артикули които не представляват интерес и не са маркирани се спират предсрочно