Известия
Бонус Великден 7 Април 2017
Оферти Втори шанс 19 Октомври 2015
Запазени търсения 5 Август 2014
Забранени артикули 11 Ноември 2011

Новият отзивчив дизайн


Удобство и Мобилност - това са двете думи, които могат да се охарактеризират като основен мотив при изграждането на новия отзивчив (responsive) дизайн на системата.

Размерът вече няма значение!
Независимо дали използвате малко мобилно устройство или настолен компютър, визуализацията на платформата се адаптира според големината на потребителския дисплей.
Търгувайте отвсякъде!

Успоредно с изграждането на отзивчивия дизайн, екипът ни подобри някои функционалности и добави нови такива.
Подобренията са инициирани на база потребителски мнения и предложения, събирани през последната година.
Ще откроим няколко:
  • възможност за вграждане на воден знак с потребителско име в изображенията при стартиране на аукцион;
  • модула Премахване/Корекция на наддаване е вече с лимитирано използване за всеки конкретен потребител;
  • добавена е нова ограничителна опция при старт на аукцион. Същата е достъпна само за потребители с рейтинг 10 и нагоре;
  • създадена е нова категория - Аукциони с одобрен достъп, като аукционите в нея могат да бъдат видими или невидими относно неодобрените за наддаване потребители. С помощта на тази категория могат да бъдат създавани частни (затворени) или публични търгове с лимитиран достъп;
  • с цел гарантиране сигурност, връзката между вас и системата вече е изцяло криптирана чрез HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) и SSL сертификат.


Действията ни по усъвършенстване работа с платформата и внедряването на нови функционалности продължават.